Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: pruziny

 1. VIOD investuje do vylepšené technologie broušení

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VIOD investuje do vylepšené technologie broušení

  VIOD zaznamenává silný růst podílu průmyslových pružin. Roste zejména podíl silných průměrů drátů. Průměry drátu silnější než 18 mm. Požadavky zákazníků na kvalitu nás nutí přemýšlet o správné technologii a zároveň o větší efektivitě a úspoře nákladů.

  Starší technologie broušení, kterou společnost VIOD dlouhodobě používá, se osvědčila a osvědčuje již mnoho let. Ale vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu a cenové konkurenceschopnosti je velmi důležitá efektivita v seřizovacích časech, dobách cyklů a údržbě. Pro společnost VIOD je to skvělá příležitost investovat do nových strojů, které jsou ve srovnání se staršími modely technologicky mnohem dokonalejší. Stroje jsou stále „chytřejší“, což nám dává možnost zpracovat více pružin za stejnou dobu. Nebo vyrábět pružiny, které jiné společnosti nedokážou vyrobit.

  Nový stroj na suché broušení pro pokročilé programy

  Zvláště potřebné jsou broušené průmyslové tlačné pružiny. V loňském roce jsme v brusírně investovali do nového suchého brusného stroje. Tato bruska OMD MA-16 7000 nahradila starou brusku OMD MA-16 7000. Ten byl již 30 let starý a stále běžel na ovládání pomocí MS-DOS. Programování na tomto stroji bylo omezené. Nyní je na novém stroji možné vytvářet mnohem pokročilejší programy. Díky možnosti ovládat 2 brusné kotouče různými rychlostmi již nemusíme na konci cyklu otáčet pružiny. Spotřeba brusných kamenů se díky sofistikované technologii nového stroje snížila o 60 %. Hydraulika a pneumatika byly nahrazeny servomotory, které lze naprogramovat mnohem přesněji a precizněji než staré systémy.

  Příchod nového stroje na broušení za mokra

  V letošním roce bude společnosti VIOD dodána další bruska na mokré broušení. Ta nahradí 2 staré mokré brusky, které byly v provozu od počátku 70. let. Opět jsme se rozhodli pro OMD. OMD H-80 nám umožňuje brousit pružiny o vnějším průměru až 330 mm. Dříve to bylo 250 mm. Tento stroj má také stejnou uživatelsky přívětivou filozofii programování jako ostatní brusky OMD. To umožňuje snadnější rotaci pracovníků. Navíc motivuje zaměstnance k práci s novými stroji.

  V červnu 2023 jsme poprvé uspořádali setkání vedoucích pracovníků přímo na místě. Hosty VIOD byli generální ředitel Lesjöfors Fjädrar AB Jan Carlson a generální ředitel Lesjöfors Heavy Springs UK Micheal Gibbs. Na základě sdílení zkušeností vyplynulo, že OMD je dodavatelem, pokud jde o brusky. Poměr cena/výkon a dobrý servis je u OMD nakonec lepší než u alternativních výrobců, jako je Dorn.

  S rostoucí poptávkou po broušených pružinách a konkurencí z asijského trhu je technologie klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti. VIOD s potěšením podporuje rostoucí poptávku po větších a silnějších pružinách v našem závodě v Breukelenu.

 2. Monitorování výroby ve společnosti Alcomex Spring Works

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Monitorování výroby ve společnosti Alcomex Spring Works

  V Alcomex Springs Group neustále hledáme způsoby, jak zlepšit naši výrobní výkonnost a efektivitu, abychom překonali očekávání našich zákazníků prostřednictvím provozní dokonalosti. Příkladem této ambice je úspěšně dokončený pilotní projekt sledování výkonu strojů pomocí systému „Act-in MES“ ve společnosti Alcomex Springs Work v České republice. Cílem bylo zjistit a otestovat možnosti nabízeného systému a jeho vhodnost pro náš typ výroby. V rámci pilotního projektu byly připojeny dva výrobní stroje (FUL36 a FUL46), které umožnily odesílat informace o stavu (v provozu nebo mimo provoz), počtu vyrobených kusů a počtu neshodných výrobků. Tato data jsou přenášena přes interní síť do jádra systému, což nám umožňuje sledovat v reálném čase stav jednotlivých výrobních zakázek na těchto strojích.

  Jádro systému se skládá z několika vzájemně propojených modulů. Modul „Plánovač výroby“ slouží k podrobnému plánování výrobních zakázek. Jednotlivé výrobní zakázky se načítají přímo z našeho informačního systému ABRA a přiřazují se k výrobnímu plánu každého stroje pomocí jednoduché funkce Přetažení a uvolnění. Tento nástroj umožňuje plánovačům sledovat vytížení jednotlivých pracovišť a díky online spojení s daným strojem určit předpokládaný konec výroby. Naplánované úlohy se následně zobrazí na panelu obsluhy přímo u jednotlivých strojů.

   Další nedílnou součástí je modul „Monitorování výkonnosti“ pro online sledování využití a stavu strojů, jejich efektivního využití podle ukazatele OEE, průběhu zakázek a práce operátorů. Klíčem k tomuto modulu je on-line připojení strojů k systému, prostřednictvím kterého můžeme v reálném čase sledovat začátky a konce prostojů, jejich příčiny, výrobní cykly, rychlost výroby a počet schválených a neschválených výrobků, včetně příčin neshod.

  Součástí instalovaného balíčku je ovládací panel (jeden pro oba stroje), který slouží k přihlášení k výměně nebo zadávání informací o průběhu jednotlivých zakázek.

  Průběh implementace a očekávaná výhoda

  V rámci tohoto pilotního projektu byla ověřena vhodnost tohoto softwaru pro náš typ výroby a v současné době probíhá implementace našich připomínek a úprav softwaru, které nám umožní aplikovat tento systém na více našich strojů. Mezitím probíhají přípravy na automatickou rezervaci výkonů na jednotlivých strojích a součástí realizace je také zprovoznění vizualizačních obrazovek ve výrobních prostorách.

  Jsme přesvědčeni, že tento nástroj nám umožní zlepšit kvalitu výrobních procesů ve společnosti Alcomex. Také díky viditelnosti jednotlivých výrobních ukazatelů zvýšíme informovanost a zapojení lidí z výroby Alcomex do neustálého zlepšování našeho provozu. Z tohoto vylepšeného výrobního výkonu budou nakonec profitovat naši věrní zákazníci po celém světě.

 3. HZ Solutions is preparing for the future, opting for reliability and efficiency with a new deburring and polishing machine from Rösler.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HZ Solutions is preparing for the future, opting for reliability and efficiency with a new deburring and polishing machine from Rösler.

  Společnost HZ Solutions b.v. sídlí na jihu Nizozemska ve městě Hilvarenbeek. HZ Solutions se specializuje na vývoj pružinových a spojovacích řešení pro zákazníky. To znamená, že zákazníkům pomáhá při vývoji nových řešení jejich problémů a poskytuje řešení na míru. Výrobky vyvíjené společností HZ Solutions, jako jsou dráty, výseky a upevňovací výrobky, jsou vyráběny přímo ve firmě od rýsovacího prkna s využitím rozsáhlých technických znalostí a zkušeností. Aby společnost HZ Solutions mohla dobře sloužit zákazníkům, je nezbytné, aby disponovala správnou technologií a byla připravena na budoucnost.

  Aby společnost HZ Solutions neztratila krok s nejnovějšími technologiemi, rozhodla se vyměnit svůj rotační vibrační obráběcí stroj na odstraňování otřepů od společnosti Rösler. Tento stroj byl používán již dlouhou dobu, ale vzhledem k rostoucímu objemu odstraňování otřepů již nemohl pracovat samostatně. Bylo proto nutné investovat do nového stroje.

  Po pečlivém průzkumu a srovnání se společnost HZ Solutions rozhodla znovu pro stroj značky Rösler. Stávající stroj prošel generální opravou a byl připraven na budoucnost. Díky investici do stávajícího i nového obráběcího stroje na odstraňování otřepů/lešticího stroje se výrazně rozšířila kapacita. Díky tomu může společnost HZ Solutions i nadále podporovat zákazníky při vývoji nových řešení. Aby byl proces co nejvíce automatizován, byl mezi obráběcí stroj na odstraňování otřepů/leštící stroj a sušičku instalován také pásový dopravník. Ten umožňuje automatickou přepravu výrobků. Viz přiložený výkres a fotografie.

  Kromě podpory pracovní kapacity věnuje společnost HZ Solutions náležitou péči také vytváření bezpečnějšího pracovního prostředí pro své zaměstnance. Například byly instalovány kryty, aby se co nejvíce snížily emise prachu a hladina hluku. Rovněž byly uskutečněny investice do odsávacího systému jak pro novou oblast pro odstraňování otřepů, tak pro oblast následného opracování. Toto odsávání bude v maximální možné míře odsávat zbývající prach, páry a kouř, stejně jako výpary z barev a svářečské výpary v místnosti tepelného zpracování.  Prostřednictvím těchto opatření společnost HZ Solutions zajistila lepší pracovní podmínky.

  Opstelling-trommelstraat-vanuit-de-droger-met-geloten-geluid-deksel
  Opstelling-trommelstraat-vanuit-de-droger-met-open-geluid-dempende-deksels

  Je instalováno zařízení na odstraňování otřepů a leštění.

  Jsme velmi rádi, že je nyní nainstalováno nové zařízení na odstraňování otřepů a leštění. Níže naleznete několik technických údajů o novém stroji na odstraňování otřepů/leštění Rösler typ R 125 EC a odsávacím zařízení Naaykens řady 510, typ B:

  Stroj na odstraňování otřepů/leštění Rösler typ R 125 EC:

  –     extrémně odolný polyuretanový povlak Rösler tvarovaný za tepla, který umožňuje bezproblémovou výrobu HZ po mnoho let bez dalších nákladů na údržbu

  –     manuální separační jezdec zajišťuje separaci bez poškození, a to i u citlivých produktů

  –     v kombinaci s rychle odnímatelným oddělovacím sklíčkem jsou stroje na odstraňování otřepů typu EC univerzálnější

  –     flexibilnější použití než u strojů s trvale instalovaným oddělovacím uzávěrem, což umožňuje zpracování také větších produktů

  Odsávací zařízení Naaykens, série 510, typ B:

  –         přímý pohon. Rotor namontovaný na hřídeli motoru.

  –         odstředivý ventilátor pouze pro sání

  –         vertikální vyprazdňování přes různé filtry

  –         kapacita odsávání: 2 600 m³/h

  –         hlučnost: 49 dB(A)

  Odsávání barevných par a svářečských výparů:

  –         pracovní dosah: 2 m, průměr odsávacího ramene 160 mm

  –         kapacita odsávání: 850 m³/h

  –         hlučnost: 67 dB(A)

  –         Filtry HEPA umožňují vhánět přefiltrovaný teplý vzduch zpět do místnosti, čímž zabraňují tepelným ztrátám v místnosti.

  Další informace o společnosti HZ Solutions naleznete na našich webových stránkách: www.hzsolutions.com

 4. Pozornost zákazníků: Aseco

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozornost zákazníků: Aseco

  Udržitelná demontáž nákladních lodí

  Pohled do procesu

  Nákladní lodě mají dlouhou životnost. Mohou být používány desítky let, než je potřeba je vyměnit. Ale i pro tato obrovská plavidla nastane čas, kdy jsou vyřazena z provozu. Zbavit se tun oceli však není snadná práce. Často jsou vyhozeny na skládku a vyplaveny na břeh. Frank Geerdink, ředitel společnosti Aseco Europe B.V, našel pro tento problém udržitelné řešení. 

  Aby bylo možné tento projekt uskutečnit, spolupracovala společnost Aseco se společností CMT.  V loděnici CMT se vyřazené lodě rozřezávají na různé části pomocí obrovských řezacích drátů. Na konci tohoto rozsáhlého procesu zůstávají jen velké plátky kovu. Některé z těchto částí lze roztavit na ocel, jiné se přemění na recyklované výrobky. Aseco dokonce dokáže z některých zbytků vyrábět energii!

  Hlavní výhody demontáže lodí tímto způsobem:

  ● Je to stoprocentní úspora; pro okolní prostředí, přírodu i lidi. 

  ● Snižuje množství CO2 a také znečištění ovzduší a vody.

  ● Lze vytvořit bezpečné prostředí, aniž by bylo nutné rozebírat loď přímo v oceánu (což často vede ke znečištění). 

  ● Jedná se o automatizovaný systém, který nevyžaduje těžkou a fyzickou práci pracovníků. 

  Zajímá vás tento proces demontáže? Podívejte se na video níže

  https://vimeo.com/728589256

  Výzva 

  V roce 2018 přednesla společnost Aseco tuto výzvu společnosti Alcomex. Projekt byl týmem přijat s velkým nadšením. Udržitelnost je pro společnost Alcomex důležitým pilířem. Takže možnost spolupracovat se společností Aseco na tak důležitém projektu se do společnosti Alcomex dokonale hodí. 

  Společnost Aseco požadovala velmi specifické přítlačné pružiny, které měla umístit mezi velké ocelové perly. Bez těchto pružin by mechanický proces nemohl fungovat. Musely být také odolné vůči nečistotám, aby byl proces demontáže ekonomicky rentabilní. A aby bylo možné řezat přímo skrz nákladní lodě, musely být pružiny obzvláště silné. Takto složitý projekt vyžaduje řešení na míru; službu, kterou nabízí společnost Alcomex. 

  Než mohl být projekt zahájen, vyžadovaly společnosti Aseco a CMT international schválení a dotace. Vzhledem ke složitosti projektu trvalo několik let, než byly všechny požadavky splněny. Naštěstí v roce 2022 bylo schválení uděleno a mohlo se konečně začít.

  Řešení 

  Než mohla společnost Alcomex zahájit výrobní proces, bylo třeba podepsat několik NDA. Protože projekt byl stále v první fázi, bylo třeba zajistit důvěrnost. Po podpisu však společnost Alcomex zahájila výrobu specifických pružin požadovaných společností Aseco. Instalací pružin v určité vzdálenosti od sebe bylo možné prořezat lodě.

  Frank Geerdink, ředitel společnosti Aseco, o společnosti Alcomex. 

  Rozhodujícím faktorem pro spolupráci se společností Alcomex byl způsob komunikace. Rychle pochopili, co potřebujeme k provedení prvních testů. Skutečnost, že byli schopni vyrobit na zakázku produkty, které jsme potřebovali, přesně v pravý čas, je ještě dalším důkazem, že jsme si vybrali správnou společnost pro spolupráci. 

  Jsou pružiny Alcomex důležité? Bezpochyby ano! Přestože 5 dalších firem zaslalo své pružiny k testování, jasný a konkrétní způsob komunikace ze strany společnosti Alcomex byl daleko lepší.

 5. Alcomex Indie: 15letá cesta s neustálým zlepšováním

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Alcomex Indie: 15letá cesta s neustálým zlepšováním
  15 years alcomex india header

  Alcomex springs existuje v Indii 15 let. V roce 2005 začali předchozí majitelé společnosti Alcomex, pánové Fred Baas a René Kalkhuis, prozíravě hledat místo pro výrobu pružin v Indii. Volba Indie byla založena na geografické poloze; ideální pro budoucí vývoj trhu a s možností nižších výrobních nákladů. Bylo to velké dobrodružství, protože do té doby existoval pouze jeden výrobní závod společnosti Alcomex, a to v Opmeeru (Nizozemsko). Po přezkoumání a návštěvě různých potenciálních lokalit v Ahmedabádu, Čennaí a Púně padla volba na první výrobní závod mimo Evropu na Púnu.

  Začátek v Pune

  Pune se nachází v blízkosti Bombaje, obchodního hlavního města Indie, s hlubokovodním námořním přístavem a mezinárodním letištěm. Vzhledem k plánované výstavbě nové rychlostní silnice mezi Púnou a Bombají měla tato lokalita všechny hledané aspekty. 

  V lednu 2007 byl jmenován první zaměstnanec a spolu s ním tajemník společnosti a autorizovaný účetní. Po dokončení veškeré dokumentace a získání souhlasu indické vlády se 7. března 2007 společnost „ALCOMEX SPRINGS PRIVATE LIMITED“ vydala na cestu.

  V dubnu 2007 byla pronajata kancelář a malé výrobní prostory v průmyslovém komplexu Weikfield v Sanaswadi Pune a současně bylo formálně zahájeno hledání pozemku. Byl vybrán pozemek v blízkosti vesnice Talegaon Dhamdhere, 30 km severovýchodně od Pune. Jednalo se o zemědělskou oblast, takže pozemek musel být obhospodařován od základů; bylo třeba získat povolení, napojit se na vodovod a elektrickou síť a upravit silnici. 

  V následujícím měsíci byly zakoupeny malé stroje na řezání a svařování a začali jsme vyrábět palety. Přišly další stroje, jako například lisy a odvíječe. Přišli i další zaměstnanci a výroba palet pro místní trh se v těchto počátcích jevila jako solidní způsob výdělku. Poté, co jsme v říjnu 2007 získali první CNC navíjecí stroje a vysokozdvižný vozík, jsme zahájili výrobu malých průmyslových pružin. První kontejner s paletami byl odeslán do Nizozemska v listopadu a několik vzorků pružin bylo zasláno letecky; začali jsme podnikat!

  Alcomex India do práce

  V dubnu 2008 se výroba přesunula z pronajatého místa do naší nové (a současné) továrny, kde tým zahájil instalaci navíjecích strojů, temperační pece a systému pro kuličkování a práškové lakování. Výroba postupovala a v průběhu let se dodávky pomalu zvyšovaly.

  V roce 2010 jsme od národního dodavatele zakoupili nový navíjecí stroj, vybavený pro výrobu torzních pružin s průměrem drátu až 12 mm. V roce 2011 byly do továren v Nizozemsku a Polsku dodány další tři tyto stroje. Pro zvýšení kapacity a zlepšení kvality povrchové úpravy zkrutných pružin byl v roce 2013 instalován automatický systém práškového lakování s provozem na dopravním pásu a v následujících letech jsme vstoupili také na indický trh s pružinami a začali dodávat věrným partnerům, jako jsou Gandhi Automations, Avians Automations a Metaflex

  V roce 2016 se pod novým vlastníkem stali manažery skupiny Alcomex Conrad Hietink a Jelle van Vliet a spolu s nimi se společnost vydala na novou cestu růstu. Zaměření na prodej a expanzi projektů vedlo k rychlému růstu objemů v Pune. Aby se s tím udržel krok, byly vyvinuty HDPE výplně a koncovky, které se vyráběly na integrovaných řezacích a montážních linkách. V roce 2018 jsme zavedli druhou výrobní směnu a zvýšili počet zaměstnanců. V roce 2020 byly realizovány významné investice: dvě nové linky na osazování zátek, dvě větší pece, nové zařízení na LPG a nový navíjecí stroj na dráty od 4 mm do 12 mm.

  15 let výročí

  Dne 7. března 2022 jsme s kompletním týmem hrdě oslavili 15. výročí založení společnosti. Kompletní tým se zapojil do dne plného sportovních a tanečních aktivit. Po společné snídani, po níž následovalo několik projevů zdůrazňujících minulost (Sandeep Patil, generální ředitel), současnost (Jeroen Hosper, generální ředitel Operations Alcomex Group) a budoucnost (Nitin Wagh, architekt nové budovy), byla slavnostně otevřena nová přístavba kanceláří a projekt budovy „B“ byl oficiálně zahájen tradičním slavnostním položením základního kamene.

  15 years india
  15 years alcomex india

  Za prvních 15 let své existence vyvezla společnost Alcomex Springs Pvt. Ltd. více než 1 750 kontejnerů do osmi různých zemí a mnoha zákazníkům. V letošním roce byly první kontejnery odeslány do Kanady a USA, takže zcela nová hala o rozloze 2 500 m2, která by měla být dokončena v první polovině roku 2023, je potřebná, aby dokázala udržet krok s rostoucí poptávkou. Investice do nových navíjecích strojů, zpevňovacích strojů, systému práškového lakování, voskovacích systémů, zátkovacích linek, vysokozdvižných vozíků a lisů zajistí potřebnou kapacitu na další roky. 

  Závěrem bych rád jménem celého týmu společnosti Alcomex Springs Pvt. Ltd. poděkoval všem kolegům, dodavatelům a zákazníkům za jejich nasazení a podporu v minulosti, současnosti i budoucnosti! Pojďme rozvíjet podnikání. 

  Sandeep Patil

  MD Alcomex India

logo alcomex