Monitorování výroby ve společnosti Alcomex Spring Works

V Alcomex Springs Group neustále hledáme způsoby, jak zlepšit naši výrobní výkonnost a efektivitu, abychom překonali očekávání našich zákazníků prostřednictvím provozní dokonalosti. Příkladem této ambice je úspěšně dokončený pilotní projekt sledování výkonu strojů pomocí systému „Act-in MES“ ve společnosti Alcomex Springs Work v České republice. Cílem bylo zjistit a otestovat možnosti nabízeného systému a jeho vhodnost pro náš typ výroby. V rámci pilotního projektu byly připojeny dva výrobní stroje (FUL36 a FUL46), které umožnily odesílat informace o stavu (v provozu nebo mimo provoz), počtu vyrobených kusů a počtu neshodných výrobků. Tato data jsou přenášena přes interní síť do jádra systému, což nám umožňuje sledovat v reálném čase stav jednotlivých výrobních zakázek na těchto strojích.

Jádro systému se skládá z několika vzájemně propojených modulů. Modul „Plánovač výroby“ slouží k podrobnému plánování výrobních zakázek. Jednotlivé výrobní zakázky se načítají přímo z našeho informačního systému ABRA a přiřazují se k výrobnímu plánu každého stroje pomocí jednoduché funkce Přetažení a uvolnění. Tento nástroj umožňuje plánovačům sledovat vytížení jednotlivých pracovišť a díky online spojení s daným strojem určit předpokládaný konec výroby. Naplánované úlohy se následně zobrazí na panelu obsluhy přímo u jednotlivých strojů.

 Další nedílnou součástí je modul „Monitorování výkonnosti“ pro online sledování využití a stavu strojů, jejich efektivního využití podle ukazatele OEE, průběhu zakázek a práce operátorů. Klíčem k tomuto modulu je on-line připojení strojů k systému, prostřednictvím kterého můžeme v reálném čase sledovat začátky a konce prostojů, jejich příčiny, výrobní cykly, rychlost výroby a počet schválených a neschválených výrobků, včetně příčin neshod.

Součástí instalovaného balíčku je ovládací panel (jeden pro oba stroje), který slouží k přihlášení k výměně nebo zadávání informací o průběhu jednotlivých zakázek.

Průběh implementace a očekávaná výhoda

V rámci tohoto pilotního projektu byla ověřena vhodnost tohoto softwaru pro náš typ výroby a v současné době probíhá implementace našich připomínek a úprav softwaru, které nám umožní aplikovat tento systém na více našich strojů. Mezitím probíhají přípravy na automatickou rezervaci výkonů na jednotlivých strojích a součástí realizace je také zprovoznění vizualizačních obrazovek ve výrobních prostorách.

Jsme přesvědčeni, že tento nástroj nám umožní zlepšit kvalitu výrobních procesů ve společnosti Alcomex. Také díky viditelnosti jednotlivých výrobních ukazatelů zvýšíme informovanost a zapojení lidí z výroby Alcomex do neustálého zlepšování našeho provozu. Z tohoto vylepšeného výrobního výkonu budou nakonec profitovat naši věrní zákazníci po celém světě.

logo alcomex