Kalkulační programy

Kalkulační programy

Během posledních let vyvinula společnost Alcomex kalkulační programy pro nejčastěji používané průmyslové pružiny. Všechny programy vychází z normy DIN EN 13906 rozšířené o interní know-how. Z Goodmanova diagramu znázorňujícího napětí v závislosti na zatížení je zřejmé, že u většiny pružin se životnost prodlužuje, pokud je použito určité předpětí.

berekeningsprogramma alcomex

Kalkulační programy pro průmyslové pružiny

Alcomex má standardní kalkulační programy pro průmyslové pružiny:
1. Tažné a tlačné pružiny
2. Nástrojové pružiny
3. Talířové pružiny
4. Torzní pružiny

Kromě kalkulačních programů pro standardní pružiny je Alcomex schopna provést kalkulace i pro pružiny na míru. Pružiny z pásoviny tvoří z hlediska kalkulace odlišnou skupinu. Vzhledem k různorodosti použití neexistuje žádný samostatný kalkulační program. V praxi jsou základní výpočty často doplněny prototypem a praktickým měřením sil nebo točivého momentu.

Kalkulační programy pro vratové pružiny

Jakožto jeden z největších dodavatelů vratových pružinových systémů v Evropě má Alcomex poradenskou funkci při výpočtu požadovaného pružinového systémů využívaných u průmyslových nebo garážových vrat. Pro výpočet pružinového systému je rozhodující konfigurace celých vrat.

berekening deurveren

Aby společnost Alcomex byla schopna svým stávajícím a potenciálním zákazníkům poskytnout co nejlepší poradenství, vyvinula různé kalkulační programy. Tyto programy jsou založeny na normách ANSI (American National Standards Institute) a DIN. Do těchto programů společnost Alcomex vložila znalosti o pružinách a vratových pružinových systémech získané za 25 let a díky použití speciálních materiálů (s vylepšenými mechanickými vlastnostmi) často dosahuje řešení, která by nebyla dosažitelná u jiných torzních pružinových systémů, což tyto programy činí jedinečnými.

Všechny kalkulační programy pro výpočet vratových pružin vytváříme ve spolupráci s našimi partnery, výsledkem čehož je kalkulační program na míru. V případě požadavku je Alcomex schopna podpořit implementaci do existujícího ERP systému.

QUATTRO

Alcomex vyvinul speciální program tažných pružin pro garážová vrata, díky němuž lze používat standardní systém pro většinu vrat nejrůznějších konfigurací. Systém Alcomex QUATTRO lze uplatnit v tomto rozsahu:
> hmotnost vrat od 22 kg do 150 kg
> výška od 1 875 mm do 3 000 mm

U tažných pružinových systémů šířka nehraje roli, má vliv pouze na celkovou hmotnost vrat.

logo alcomex