Zařízení pro společný vývoj a testování

Zařízení pro společný vývoj a testování

testfaciliteiten alcomex testenV rámci komplexního výrobního procesu na principu „one stop shop“ a jako součást „plného servisu“ je zde vždy možnost jít cestou společné investice do řešení pro komplexní aplikace. Protože se často jedná o dlouhodobé projekty, které vyžadují investice, společný vývoj často začíná společnými konzultacemi. Protože je třeba ochránit zájmy všech zúčastněných firem, bývá často jedním z požadavků uzavření dvoustranné dohody o mlčenlivosti.

Kromě rozsáhlých možností v oblasti technologie a výroby je společnost Alcomex také schopna zajistit interní testování. Na počátku roku 2018 pobočka Alcomex v Opmeeru investovala do zcela nového testovacího centra (Fred Baas Spring Technology Innovation Centre).

logo alcomex