Speciální výborní technologie

Speciální výborní technologie

Aby byla společnost Alcomex schopna reagovat na vývoj trhu a rostoucí poptávku po vysoce kvalitních pružinách, vyvinula kompletní zkušební program. Tento zkušební program určuje životnost tažných, tlačných a torzních pružin. Alcomex sleduje různé aspekty u zakázkových výrobků, např.: specifické zákaznické požadavky, aplikaci, konfiguraci, chemické složení, stupeň konverze a houževnatost drátu, povrchovou a tepelnou úpravu.

Tryskání pružin

deurveren kogelstralen

Kromě standardních výrobních technologií je Alcomex také schopna provádět tryskání torzních, tlačných a tažných pružin. Smyslem otryskávání je zlepšit mechanické vlastnosti pružin.

Během výroby vzniká napětí na povrchu drátu a uvnitř pružiny. V případě dynamicky zatěžovaných pružin toto povrchové napětí způsobuje, že nedochází k plnému využití materiálových vlastností. Tryskáním pružiny se zvyšuje její odolnost proti únavě materiálu a také lze zaznamenat zlepšení následujících vlastností:

  • Vyšší míra napětí na povrchu
  • Nižší únava (před uzavřením povrchových vad)
  • Zvyšuje se tvrdost povrchu

V důsledku otryskávání lze snadno zdvojnásobit životnost pružin v porovnání s běžnými pružinami. Otryskávání je vynikající řešení pro tlačné pružiny, které se testují z hlediska únavy materiálu, a torzní pružiny ve vratových systémech, kde je životnost důležitá.

Tažné a torzní pružiny

U tažných a torzních pružin s těsným vinutím se obvykle tryskání neprovádí, protože jeho pozitivní účinek je omezený (kvůli těsnosti závitů). Alcomex však vždy provádí tryskání vratových (torzních) pružin, u nichž je životnost důležitá. Povrchovou úpravou (zvýšením napětí a kompaktnosti) a zvýšením tvrdosti se významně zlepšují mechanické vlastnosti pružin.

Tlačné pružiny

Před použitím jsou dynamicky zatěžované tlačné pružiny stlačeny na délku válce. Toto stlačení vytváří plastickou deformaci, přičemž vzniká povrchové napětí, které působí v opačném směru než při běžném zatížení. „Nastavení“ pružiny snižuje redukci vinutí při používání pružiny. V případě pružin, které budou pracovat při vysokém napětí, se doporučuje určit předpětí. V praxi se toto nastavení provádí za běžných podmínek. Pokud však má pružina pracovat při vyšších teplotách, musí být nastavení provedena za těchto teplot.

logo alcomex