Komplexní služby

Komplexní služby

stressanalyse alcomex

Cílem společnosti Alcomex je užívat pojem „one stop shop“, což v praxi znamená, že se na projektech rádi podílíme od samého začátku až do vývoje a vlastní výroby pružin. Své odborné znalosti a zkušenosti můžeme nejlépe uplatnit, pokud jsme součástí projektu od samého počátku a můžeme se podílet na návrhu pružiny s přihlédnutím k požadovaným silám a prostředí, v němž bude pružina upevněna.

Únavová napětí ovlivňující životnost lze uvážit již ve fázi konceptu, proto se spoustu času věnuje na samém počátku co nejjasnějšímu definování rozsahu. Návrh je vypracován na základě všech specifikací a v případě potřeby i na základě analýzy možného výskytu a vlivu vad (FMEA).

Při určování rozsahu je třeba zvážit proveditelnost návrhu a náklady a návrh a systém v případě potřeby upravit. Důležitým kritériem při vyváření návrhu pro určité podmínky, v nichž má být pružina používána, je hledisko 3F (Fit-Form-Function), tj. smontovatelnost, forma a funkce.

 

logo alcomex