Prototypy

Prototypy

Prototypy se vyrábí na základě prvního konceptu a v případě potřeby jsou testovány v zařízeních společnosti Alcomex ohledně toho, zda jejich životnost a vypočtené síly odpovídají požadovaným parametrům.

Pro tyto účely má Alcomex k dispozici na různých výrobních místech v Evropě moderní strojový park, díky němuž je schopna provádět malosériovou výrobu za ekonomicky schůdných podmínek. Máme také několik možností výroby pružin z pásoviny v situacích, kdy nelze použít formu. V takovém případě je často využívanou metodou laserové řezání. Jedná-li se o velikou sérii, zvažují se možnosti poloautomatizované nebo plně automatizované výroby již ve fázi prototypu.

V první fázi je důležité mít informace o proveditelnosti návrhu. Za tímto účelem společnost Alcomex vytvořila specifické postupy pro výrobu prototypů. U složitých projektů vytvoří Alcomex projektový tým, v němž budou zástupci všech nezbytných oborů.

logo alcomex