SPOLEČNOST ALCOMEX SLAVÍ 25 LET! RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI VŠEM ZAMĚSTNANCŮM, ZÁKAZNÍKŮM I DODAVATELŮM.

19. května oslavila společnost Alcomex své 25. narozeniny. Na oslavách nizozemského týmu v obci Opmeer se zúčastnil i zakladatel a bývalý majitel společnosti Fred Baas s manželkou Gerou Baas společně s novými spolumajiteli panem Conradem Hietinkem a paní Jelle van Vliet.

Společnost Alcomx založili před dvaceti pěti lety pánové Fred Baas a René Kalkhuis.

Za tu dobu byla vybudována dynamická společnost, která se zaměřuje na výzkum, vývoj, výrobu, distribuci a prodej široké škály technických pružin a běžných pružinových výrobků na evropském trhu. Jak plynul čas, společnost se rozšířila o moderní centra pro výzkum a vývoj, výrobu a distribuci ve městech Opmeer (Nizozemsko), Brno (Česko), Goch (Německo), Zielonka a Nędza (Polsko), Pune (Indie) a Paříž (Francie).

V červenci 2016 převedl pan Fred Baas vlastnictví společnosti na pana Conrada Hietinka a paní Jelle van Vliet, kteří pokračují v nastolené úspěšné cestě. Díky dynamické kultuře, kterou vybudovali její zaměstnanci, se společnost Alcomex nadále rozvíjí. Bez svých zaměstnanců by společnost Alcomex nebyla po 25 letech existence tam, kde je teď.

Proto pan Fred Baas pronesl ráno v den oslav 25. narozenin děkovnou řeč a poděkoval pracovníkům za všechno, co za posledních 25 let společnosti přinesli. Po proslovu rozdali pan a paní Baasovi pracovníkům speciální dárky včetně památeční stříbrné mince k 25. výročí s vyobrazením pánů Baase a Kalhuise (zakladatelů).

Děkujeme všem zákazníkům, dodavatelům a pracovníkům za jejich spolupráci během prvních 25 let společnosti Alcomex. Těšíme se na dalších 25 let na této společné úspěšné cestě!

 

logo alcomex