Alcomex Springs-Pol vyrábí stále více

Poptávka po dveřních pružinách stále roste. Skupina Alcomex posiluje svoji pozici na tomto trhu, což má za následek systematický nárůst objednávek. V této situaci se splnění potřeb zákazníků stává skutečnou výzvou, ke které se Alcomex Springs-Pol staví úspěšně. Graf ukazuje objem produkce společnosti v letech 2018-2021, přičemž se předpovídají hodnoty od května do prosince 2021. Je třeba také zdůraznit, že polský tým nepolevuje ani v těch nejtěžších podmínkách. V roce 2019 společnost změnila své sídlo a přestěhovala se do moderního zařízení v Marki. Navzdory tak obrovskému logistickému projektu se výroba ve srovnání s předchozím rokem nejen nezmenšila, ale také mírně vzrostla. V roce 2020 zasáhla svět pandemie covid-19 a Polsko nebylo výjimkou.m Podnik v Marki si však v těchto extrémních podmínkách vedl překvapivě dobře. Abychom zachovali zdraví našich zaměstnanců, zavcedli jsme rozsáhlá hygienická omezení. Díky mimořádné mobilizaci našich zaměstnanců bylo ze závodu uvolněno o 1 000 tun více produktů než v předchozím roce.

Tento růst objemu výroby naznačil, které oblasti závodu vyžadují modernizaci a rozvoj, aby se v nejbližší budoucnosti nestaly omezením. Jedním z nich je úložný systém. Ve spolupráci s výrobcem skladových regálových systémů, společností Mecalux, byl sklad závodu téměř kompletně modernizován. Rekonstrukce stávajících regálů a nákup nových nám umožnily využít vyšší skladovací úrovně a ponechat další prostor pro efektivní a bezpečné skladování jak drátových cívek, tak kompletních pružin. Jako zvláště účinné řešení se ukázaly regály určené pro skladování pružin v ocelových boxech, které jsou současně přepravními obaly, rotujícími mezi Alcomex Springs-Pol a zákazníky. Díky těmto inovacím byly logistické procesy mnohem jednodušší a rychlejší. Fotografie ilustrují nová řešení v našem skladu.

Dalším omezením ve výrobním procesu jsou pece pro temperování pružin.

Na konci druhého čtvrtletí letošního roku budou staré pece v Alcomex Springs-Pol nahrazeny novými zařízeními, vybavenými automatickým přepravním systémem pro plnění komory a zajištění rychlejšího a zároveň energeticky úspornějšího procesu ohřevu. Brzy se zahájí technické zkoušky smluvních zařízení ve výrobním závodě.

S využitím nevyhnutelné několikadenní přestávky ve výrobě související s instalací nových pecí provedeme současně velkou modernizaci obou linek brokování. Účelem této investice je nejen zlepšit jejich technický stav, ale také zvýšit jejich účinnost a trvanlivost.

Poslední, ale neméně důležitou investicí plánovanou pro aktuální rok, je nákup nových automatických strojů pro vinutí pružin. Zastaralé a opotřebované stroje způsobují stále větší potíže a často narušují výrobní proces. Na začátku čtvrtého čtvrtletí tohoto roku očekává Alcomex Springs-Pol dodávku dvou moderních, CNC řízených strojů, které zvýší efektivitu procesu a zaručí udržení vysoké úrovně kvality.

Budeme připraveni na další výzvy. Můžete se na nás spolehnout.

logo alcomex