Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 3

Kéž by technologie byla tak jednoduchá!

Pokud máme zahájit projekt „předpokládané“ životnosti, občas bojujeme se základními, avšak rovněž protikladnými technickými hledisky.

Například v rámci výpočtu pevnosti chceme vysokou pevnost v tahu, protože Alcomex používá jako kritérium výpočtů maximální zatížení drátů. U některých tvarů pružin je to 50 % pevnosti v tahu. Její zvýšení má důsledky, protože pokud je pevnost v tahu příliš vysoká, vyjde nám, že drát je nepoužitelný (příliš tuhý).  Rovněž dodavatelé materiálu nemají rádi takové požadavky jako je audit procesů. Pokud je tento audit nevyhovující, upravují se předkládané materiály.

Jak jsme během posledních několika let poznali, pevnost drátu významně ovluvňuje kvalitu konečného výrobku. Materiál, procento uhlíku, stupeň konverze a další procesy mají hlavní vliv na druh použitého drátu.

Od vysoké kvality k zakázkové výrobě

V blízké budoucnosti bude Alcomex používat materiál třídy SH, který používají i ostatní výrobci. Alcomex velmi dlouho nepoužívá materiál třídy SH dle EN 10270-1. Nyní pracujeme na možnostech použití materiálů EN 10270-1 TURBO. Jedná se o materiály, které se vyrábějí podle požadavků zákazníka. Proto mají naše tažné, tlačné a torzní pružiny vysokou kvalitu. Rovněž je možné použít speciální zpracování. Pokud hovoříme o zakázkové výrobě, Alcomex převádí požadavky zákazníka do požadavků na specifický drát.

Nějvětší změna, na které pracujeme, bude kombinace informací získaných ze zkoušek, zkušeností, znalostí postupů namáhání drátu a technických výpočtů odpovídajících normě EN DIN 13906-1 a jejich implementace do vzorce pro výpočet životnosti. Tento vzorec v kombinci s požadavky zákazníka a aplikací údajů do jejich souhrnu může vést k výpočtu „předpokládané“ životnosti.

Zapomněli jste předchozí text o vývoji a výzkumu? Čtěte část 2 zde!

Napsal: Marco Dekker | Vedoucí oddělení vývoje a výzkumu
logo alcomex