Připojte se k Alcomexu a vytvořte novou udržitelnou ekonomiku realitou.

Globální oteplování je pro svět obrovskou výzvou. Emise skleníkových plynů, jako je CO₂ a metan, je třeba výrazně snížit, aby se zabránilo změně klimatu a negativním účinkům, které z toho vyplývají. Na nejnovější globální konferenci o klimatu v Glasgow v roce 2021 se 200 zúčastněných zemí zavázalo snížit globální oteplování na maximálně 2 °C, nejlépe na 1,5 °C. Ve společnosti Alcomex to považujeme za důležité téma, za které musíme převzít odpovědnost, společně se všemi našimi zainteresovanými stranami. Výzvy energetického přechodu nabízejí příležitosti, jak postavit společnost Alcomex do vedoucí pozice mezi výrobci pružin. 

Evoluční přístup a cíle do roku 2030:

Přijali jsme evoluční přístup a krok za krokem směřujeme ke snižování naší uhlíkové stopy. Toto bereme jako hlavní součást strategie Alcomexu. Naše cíle jsou v souladu s cíli Pařížské klimatické dohody. Míříme být CO₂ neutrální tím, že kompenzujeme naši uhlíkovou stopu vysazováním stromů a zároveň snižujeme naše emise CO₂ ročně o 5 % od roku 2022.

Plány a akce:

Přestože je náš přístup evoluční, již v roce 2019 jsme začali s mapováním stopy CO₂ u všech našich výrobních závodů. Ve speciálním nástroji Smart tracker jsme zmapovali naše emise CO₂ pro roky 2018, 2019 a 2020 pro každou z následujících továren: Alcomex Springs-Pol, Alcomex Opmeer, Alcomex India, Alcomex Spring-Works, HZ Solutions a VIOD. Následující plány snižování CO₂ byly vytvořeny na základě konkrétních opatření ke snížení emisí CO₂. Příklady těchto opatření jsou, že jsme přešli na dodavatele zelené energie v HZ Solutions a VIOD a současně zavádíme v našich pobočkách LED osvětlení. V nadcházejících letech bude podniknuta řada dalších opatření ke snížení naší uhlíkové stopy.

Jsme již CO₂ neutrální! Alcomex sází stromy!

Měření emisí Alcomex CO₂ pro rok 2020 bylo provedeno pomocí nástrojů skupiny Climate Neutral Group. Vznikla tak  „Zpráva o pokroku“ pro rok 2020, po které jsme vyrovnali emise CO₂ v roce 2020 vysazením 6 800 stromů ve Španělsku a v Texasu ve spolupráci s Land Life Company (landlifecompany.com), organizací, která má za úkol obnovit dvě miliardy hektarů znehodnocené půdy na světě výsadbou nových stromů; Tímto významně dopomáhají ke snížení uhlíku v atmosféře.

Uvědomujeme si, že je toho hodně, co musíme udělat a dosáhnout, ale jsme rádi, že jsme s podporou odborníků zahájili klimatickou cestu Alcomex! Zvyšovat povědomí, měřit, cílit, zlepšovat a implementovat. Zveme vás, abyste se k nám připojili a přeměnili tuto novou udržitelnou ekonomiku na realitu!

logo alcomex