Společnost HZ solutions B.V. se stala součástí skupiny Alcomex Group

Určeno zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům společnosti Alcomex

Dne 25. dubna 2018 došlo k významnému převodu. Akcie společnosti HZ solutions B.V. byly převedeny společnosti Alcomex Holding B.V.. Společnost HZ solutions se stala součástí skupiny Alcomex Group. Statutárními řediteli společnosti HZ solutions B.V. jsou nyní Pan Conrad Hietink a pan Jelle van Vliet.

Bylo naší prioritou převzít společnost, která doplňuje společnost Alcomex a vytváří tak silnou kombinaci s přidanou hodnotou a jistotou pro zaměstnance, zákazníky i dodavatele. Kombinace společností Alcomex
a HZ solutions je silná, protože neexistuje žádné překrývání produktů na trzích, na kterých jsou obě společnosti aktivní.

Převod vlastnictví se ve společnosti HZ solutions očekával, protože pan Wiskerke nemá ve své rodině žádného přirozeného následníka. Po 18 letech růstu společnosti HZ solutions do její dnešní podoby si přál převést svoje odpovědnosti a zajistit tak společnosti další růst a internacionalizaci.

Pana Ruuda Wiskerkeho už nějakou dobu známe a s velkým uznáním sledujeme, jak v několika málo posledních letech společně se všemi zaměstnanci úspěšně transformoval společnost HZ solutions na velice dobrou technickou společnost.

HZ solutions bude pokračovat jako samostatná společnost v rámci skupiny Alcomex Group a jsme přesvědčeni, že před ní stojí skvělá budoucnost díky její současné organizaci, umístění a jménu.

Až do listopadu letošního roku bude pan Ruud Wiskerke i nadále působit ve společnosti HZ solutions jako poradce pro její vedení, aby byl zajištěn hladký a důkladný převod a další růst společnosti HZ solutions.

Rádi bychom zdůraznili, že úspěch společnosti HZ solutions pramení z úsilí a pomoci jejích zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Rádi bychom také vyzdvihli projekt rozvoje výrobního závodu společnosti HZ solutions v roce 2017, při kterém zaměstnanci společnosti HZ solutions ukázali své nejlepší schopnosti.

S velkou důvěrou se těšíme na pokračující úspěšnou spolupráci ve všech obchodních vztazích společností
HZ solutions a Alcomex. Více informací o společnosti HZ solutions můžete nalézt na adrese www.hzsolutions.co.uk.

 

S pozdravem,

Jelle van Vliet / Conrad Hietink

logo alcomex