VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA TOVÁRNY HZ SOLUTIONS V DOBĚ COVID-19

V době omezených možností cestování je těžké ukázat zákazníkovi technické možnosti HZ Solutions. Za normální situace si může klient prohlédnout každodenní operace, jako je výroba hi-tech nástrojů, automatická výroba a malosériová výroba, což vždy přispívá k tomu, že si zákazník utvoří dobrý dojem na technická řešení, která HZ Solutions nabízí. HZ Solutions vyřešil vzniklá omezení tím, že nabízí zákazníkům virtuální prohlídku své továrny. K obejití omezení poskytuje HZ Solutions virtuální prohlídky továrny. Prostřednictvím živého připojení s využitím mobilního telefonu je možné provést zákazníky HZ Solution po několika místech výroby. Prostřednictvím živého připojení s využitím mobilního telefonu je možné poskytnout zákazníkům virtuální prohlídku několika výrobních míst řešení HZ. Opět skvělé řešení, které koresponduje se zaměřením společnosti HZ Solutions na zákazníka.

logo alcomex