Výsledky ročního průzkumu spokojenosti zákazníků společnosti Alcomex

Na konci února provedla společnost Alcomex ve spolupráci se společností AlphaRainbow průzkum spokojenosti zákazníků. K účasti v tomto rozsáhlém průzkumu byli pozváni naši zákazníci z Nizozemska, Německa a České republiky.

Průzkum byl zaměřen na různé oblasti. Patřila sem: proaktivní komunikace, doprava, vývoj výrobků, kapacita zaměřená na řešení, výrobky, poměr cena-kvalita, inovace, technická podpora, rychlost reakce a sociální odpovědnost. Celkově získala společnost Alcomex v Nizozemsku za tyto oblasti průměrné skóre 7,6. V Německu a České republice bylo průměrné skóre ještě vyšší a jsme na to jako společnost náležitě hrdí.

Net Promoter Score (míra loajality zákazníků)

Na základě odpovědí našich zákazníků a výsledků z průzkumu se stanovila hodnota Net Promoter Score (NPS). Čím je toto skóre vyšší, tím spokojenější jsou zákazníci se službami poskytovanými společností Alcomex. Skóre NPS vyšší než 0 se považuje za pozitivní a skóre NPS +50 se považuje za vynikající.

Společnost Alcomex dosáhla v průzkumu spokojenosti zákazníků vysoké hodnoty; za skóre NPS +21 jsme našim zákazníkům velmi vděční. To opět potvrzuje roli společnosti Alcomex jako spolehlivého partnera poskytujícího komplexní služby. Společnost Alcomex se snaží reagovat na každou obdrženou žádost do 48 hodin. Naši techničtí specialisté jsou vždy už od začátku projektu připraveni přemýšlet o nových výzvách, řešeních a technických aspektech, abychom mohli v každém projektu zúročit naše zkušenosti a znalosti.

Pracujeme na ještě vyšším skóre Net Promoter Score

Prvořadým účelem průzkumu je samozřejmě zjistit, jak může společnost Alcomex zlepšit své služby. Ukázalo se, že jednou z věcí, na které bychom mohli zapracovat, je proaktivní komunikace. Společnost Alcomex se v příštím roce zaměří na zlepšení této i dalších oblastí, abychom zajistili a zvýšili spokojenost zákazníků. Za tímto účelem se společnost Alcomex zaměří na pět oblastí:

 

logo alcomex