Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 4

Co ovlivňuje životnost

Životnost pružin je něco, za co nikdo na trhu, a zvláště výrobce pružin nechce nastavovat krk.  Změnou je pokračovat ve snaze něčeho v této oblasti dosáhnout. Co se týká vratových pružin (sektorových nebo garážových vrat), zde k tomu dojde velmi brzy. Potom budeme mít k dispozici tuny udajů ze zkoušek. Pro tyto pružiny dojde velmi brzy k sestavení výpočtů a materiálů v závislosti na životnosti.

Samozřejmě, jedná se stále o teorii, protože v praxi existuje celá řada variant. Proto chceme v roce 2018 zahájit výstavbu nového zkušebního střediska a více investovat do vývoje a výzkumu. V novém výzkumném a vývojovém středisku budou zkoušky probíhat kontinuálně a ve spolupráci ve styku s trhem. Kdo si může více uvědomovat specifikace namáhání než konečný uživatel?

Příklad na trampolíně

Zatím je většina případů věcí dohadů. Příkladem jsou pružiny trampolíny. Jak jsou pružiny doopravdy zatěžovány? Jaké je riziko, že pružiny selžou? Prostě, jaká je předpokládaná životnost? V případě trampolínových pružin s koncovými oky nemůžeme uvažovat o 10 000 cyklech (tedy statickými, protože koncová oka budou vždy nejslabší stránkou), protože v praxi to znamená třeba jen týden skákání. V těchto případěch konzultujeme s našimi partnery, jak řešit design, abychom takový druh problémů vyřešili.

Samozřejmě, otázka zní „kdy trampolínové pružiny selžou“. Na tuto otázku není jednoduchá odpověď, ale spolu s našimi partnery uděláme hodně práce v terénu, data analyzujeme a vypracujeme DFMEA (Analýzy vlivu způsobu narušení designu). Výsledky použijeme v rámci vývoje a výzkumu.

Zapomněli jste předchozí části o vývoji a výzkumu? Čtěte část 3 zde!

Napsal: Marco Dekker | Vedoucí oddělení vývoje a výzkumu
logo alcomex