Alcomex pyramida systému řízení kvality určuje spokojenost zákazníků

Ve skupině Alcomex obsluhujeme stále více spokojených zákazníků. Počet zákazníků roste, stejně jako nároky na kvalitu, proto na podporu naší filozofie „dělat věci správně a kvalitně hned na poprvé“ investujeme do celkové organizace kvality. Za posledních 12 měsíců jsme jmenovali koordinátory QHSE (Quality Health Safety Environment) ve všech společnostech skupiny Alcomex a všude implementujeme a provádíme CIP (continuos improvement program neboli programy neustálého zlepšování) s cílem splnění očekávání našich zákazníků. Abychom toho dosáhli strukturovaným způsobem, přizpůsobili jsme pyramidu systému řízení kvality jasně identifikující úkoly a odpovědnosti splňující všechny požadavky stanovené v normách ISO.

Kromě kvality související s produktem také usilovně pracujeme na implementaci normy ISO 14001, která poskytuje skupině Alcomex nástroj na řízení její environmentální politiky a tedy více než jen dodržování legislativy a předpisů. Alcomex považuje environmentální management z dlouhodobého hlediska za svou povinnost a snižuje emise CO2 v souladu s cíli Pařížské klimatické dohody. V současnosti skupina Alcomex kompenzuje 100% CO2 výsadbou stromů spolu se společností Landlife

Obecně ISO 14001 nestanovuje požadavky na environmentální úspěchy. Namísto toho vytváří rámec pro nastavení efektivního systému environmentálního managementu a nabízí jistotu, že vliv na životní prostředí je monitorován, měřen a zlepšován. Mezi výhody patří: 

● Ochrana kvality životního prostředí 

● Snížení nákladů na odpadové hospodářství a dopravu

● Snížená spotřeba energie a surovin Současně budeme implementovat normu ISO 45001, která stanoví pravidla a pokyny pro ochranu bezpečnosti a vytváří bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance. Celkově se denně snažíme dodat požadovanou a zákazníky očekávanou kvalitu tím nejhospodárnějším, nejbezpečnějším a nejekologičtějším způsobem, přičemž vždy 100% kompenzujeme CO2.

logo alcomex