Řízení rizik prostřednictvím analýzy možného výskytu a vlivu vad

V poslední době se s Analýzou možného výskytu a vlivu vad (anglicky Failure Mode Effect Analysis, ve zkratce FMEA) setkáváme čím dál častěji. FMEA je systém pro analýzu návrhu výrobku nebo systému za účelem identifikace potenciálních chyb výrobku nebo systémových chyb a stanovení následných kroků k jejich prevenci (tj. řízení rizik).

Identifikace způsobů vzniku poruchy

Všechny procesy FMEA začínají identifikací „způsobů vzniku poruchy“, to znamená identifikací způsobu selhání kódu výrobku/procesu. V našem odvětví pružin se tyto „způsoby vzniku poruchy“ snaží identifikovat následek toho, když pružina praskne nebo prostě během času přestane fungovat.

FMEA byla pro společnost Alcomex zcela novým konceptem, ale v současné době, kdy se stále více snažíme vytvářet specifické pružiny pro konkrétní zákazníky a přemýšlíme s nimi o systémových řešeních, se stává čím dál důležitější. To je důvod toho, proč se analýza FMEA stala ve společnosti  Alcomex tak důležitou a proč se společnost Alcomex naučila „jazyk“ FMEA. Společnost Alcomex tak může v rámci projektů týkajících se pružin lépe určit riziková čísla (RPN).

RPN = (závažnost) x (frekvence výskytu) x (pravděpodobnost detekce)

  • Závažnost: Jak závažná je porucha?
  • Frekvence výskytu: Jak často se může vyskytnout?
  • Pravděpodobnost detekce: Jak pravděpodobné je, že poruchu odhalíte, když k ní dojde?

Poradenství zákazníkům týkající se řešení pružin

Provedení analýzy FMEA nám umožní ukázat zákazníkům, které poruchy/chyby mají na návrh největší vliv, které budou odhaleny s nejmenší pravděpodobností, a v neposlední řadě jaká preventivní řešení může společnost Alcomex nabídnout.

Technici z technologického oddělení společnosti Alcomex popisují projekty FMEA jako „velmi zábavné“. Díky nim se mohou ponořit velmi hluboko do technologie, přičemž základem jsou odborné znalosti a zkušenosti. Chceme samozřejmě udržet věci v jádru jasné, a proto uplatňujeme přístup KISS (Nekomplikuj to!).

logo alcomex