STATICKÉ NEBO DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ

STATICKÉ NEBO DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ

Při výrobě pružiny je důležité vědět, zda se její napětí bude často měnit.

Za méně časté se považuje životnost s 20 000 až 50 000 cykly. Většina pružin se používá v situacích, kdy je možné mluvit o statickém zatížení. Příkladem jsou pružiny ve ventilech, pružiny v oknech a dveřích, připevňovací pružiny a podobně.

Při výpočtech na těchto webových stránkách vycházíme z použití pružin se statickým zatížením. O dynamickém zatížení možno mluvit, zvládne-li pružina zhruba 10 miliónů změn napnutí. Možno vycházet ze základního pravidla, že pružiny vhodné na statické zatížení 100 N jsou vhodné pro dynamické zatížení 60 N. Jinými slovy: délka napnutí pružiny při dynamickém zatížení představuje 60 % napnutí při statickém zatížení.

Kromě toho existuje v podobných situacích ještě jedna možnost, jak pružinu zatížit mnohem více, a přece zachovat možnost dynamického zatížení. Je nutno zachovat zdvih, tedy zdvih s rozdílem napnutí 60 N s počáteční sílou F1 např. 20 N bude: 20 N + 60 N = 80 N.

U pružin s dynamickým použitím vám doporučujeme obrátit se na jednoho z našich technických poradců. Pomocí speciálního programu pro výpočet životnosti pro vás připraví tu správnou pružinu.

logo alcomex