TLAČNÉ A TAŽNÉ PRUŽINY

TLAČNÉ A TAŽNÉ PRUŽINY

TLAČNÉ PRUŽINY

  • Maximální síla, kterou má pružina vyvinout ( Fn )
  • Vnější průměr pružiny, důležitý pro vestavbovou šířku (De, Du)
  • Délka pružiny při maximální deformaci (Ln)

Konstanta pružiny (c) je síla pružiny na mm tlaku (mm natažení pro tažné pružiny), u válcových pružin jde o přímou úměru (viz obrázek).

Hodnota Fn určuje vyhotovení pružiny ke stlačení na Ln.

U tažných pružin je navíc potřeba znát předpětí, jde o sílu potřebnou pro odtažení vinutí. Předpětí ( F0) má hodnotu 5 % až 15 % Fn v závislosti na průměru pružiny.

Symboly:

τ w = napětí vinutí ( N/mm² )
Dm = průměr pružiny od středu k středu ( mm )
F = síla ( N )
G = smykový modul ( N/mm²)
d = průměr pružinového drátu ( mm )
nw = počet aktivních vinutí
f = zdvih ( mm )
c = konstanta napnutí ( N/mm )

logo alcomex