NET PROMOTER SKÓRE 2020

VYLEPŠENÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍHO PRŮZKUMU SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKŮ ALCOMEX

Stejně jako v roce 2019, provedl  Alcomex ve spolupráci se společností  AlphaRainbow, v posledním čtvrtletí roku 2020, průzkum spokojenosti zákazníků. K účasti na této rozsáhlé studii byli přizváni naši zákazníci z Nizozemska, Německa, České republiky, Rumunska, Slovenska / Rakouska, Polska a Francie.

Výzkum se zaměřoval na různé ústřední oblasti. Patřila mezi ně například: proaktivní komunikace, technická podpora, naslouchání zákazníkovi, kvalita pružin, včasnost dodávek, vývoj produktu, schopnost orientovat se na řešení. Celkově získal Alcomex Group v těchto různých oblastech průměrné skóre 7,8, přičemž skóre ve většině jednotlivých zemí byla o něco vyšší. Podíváme-li se na výsledky z minulého roku, průměrné skóre v Alcomex Group se zvýšilo o 0,2, na což jsme samozřejmě, jako společnost, velmi hrdí!

NET PROMOTER SKÓRE

Celkové skóre skupiny Alcomexu Group bylo +55! To opět dokazuje, že společnost Alcomex splňuje roli spolehlivého partnera, poskytujícího kompletní služby. Alcomex se snaží reagovat na každý požadavek do 48 hodin. Naši techničtí specialisté od začátku projektu vždy přemýšlí o výzvách a řešeních a souvisejících technických aspektech, a využívají tak optimálně své zkušenosti a znalosti v rámci každého projektu.

POKRAČUJEME V BUDOVÁNÍ JEŠTĚ VĚTŠÍHO NPS SKÓRE

Hlavním cílem zákaznického průzkumu je zjištění, jak může Alcomex dosáhnout dalšího zlepšení spokojenosti zákazníků. Mimo jiné se ukázalo, že bodem ke zlepšení Alcomexu je včasný proces vývoje. V příštím roce se proto Alcomex zaměří na tento bod, ale i na ostatní body, aby tak ještě více zlepšil spokojenost zákazníků.

logo alcomex