Slovo zákazníka: Rolas Mechanical Services

Společnost Rolas Mechanical Services se již více než 65 let zabývá konstrukcí, revizí, montáží a údržbou (certifikovaných) svařovacích a konstrukčních projektů. Během dlouhodobé spolupráce společnost Alcomex dodává pružiny a pružinová řešení pro různé projekty společnosti Rolas Mechanical Services.

header rolas alcomex veren

Projekt

V říjnu 2017 společnosti Rolas Mechanical Services a Alcomex Veren B.V. spolupracovaly na projektu, ve kterém se pružiny montovaly do tlakových boxů (viz fotografie). Základní výzva zněla: vyvinout typ pružiny, který se použije k vytvoření plynotěsného, kluzného těsnění v prostředí, kde teplota stoupá na 250 °C.

Naše řešení

Společnost Alcomex neustále čelí výzvám, jak kombinovat požadovanou životnost a podmínky, za nichž musí pružina fungovat. V závislosti na systémových požadavcích nejprve určíme, jaký materiál by se měl v aplikaci použit. Kromě toho společnost Alcomex určuje, zda má vybraný materiál dostatečné mechanické vlastnosti, aby mohl fungovat ve stanoveném teplotním rozmezí.

Jako řešení pro společnost Rolas jsme navrhli kuželové tlačné pružiny. Celkem bylo přepracováno 178 dílů a polovina z nich byla vybavena novými pružinovými těsněními.

Společnost Rolas o společnosti Alcomex

„Pružiny Alcomex používáme hlavně z toho důvodu, že společnost nabízí dobrý poměr ceny a kvality a také proto, že udržuje velmi úzký kontakt se zákazníkem. Máte pocit, že jsou vždy připraveni vám pomoci, a v době, kdy se očekává, že řešení budou stále rychlejší, je skvělé mít stabilního obchodního partnera.“

logo alcomex