Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: Vývoj a výzkum

 1. Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 4

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 4

  Co ovlivňuje životnost

  Životnost pružin je něco, za co nikdo na trhu, a zvláště výrobce pružin nechce nastavovat krk.  Změnou je pokračovat ve snaze něčeho v této oblasti dosáhnout. Co se týká vratových pružin (sektorových nebo garážových vrat), zde k tomu dojde velmi brzy. Potom budeme mít k dispozici tuny udajů ze zkoušek. Pro tyto pružiny dojde velmi brzy k sestavení výpočtů a materiálů v závislosti na životnosti.

  Samozřejmě, jedná se stále o teorii, protože v praxi existuje celá řada variant. Proto chceme v roce 2018 zahájit výstavbu nového zkušebního střediska a více investovat do vývoje a výzkumu. V novém výzkumném a vývojovém středisku budou zkoušky probíhat kontinuálně a ve spolupráci ve styku s trhem. Kdo si může více uvědomovat specifikace namáhání než konečný uživatel?

  Příklad na trampolíně

  Zatím je většina případů věcí dohadů. Příkladem jsou pružiny trampolíny. Jak jsou pružiny doopravdy zatěžovány? Jaké je riziko, že pružiny selžou? Prostě, jaká je předpokládaná životnost? V případě trampolínových pružin s koncovými oky nemůžeme uvažovat o 10 000 cyklech (tedy statickými, protože koncová oka budou vždy nejslabší stránkou), protože v praxi to znamená třeba jen týden skákání. V těchto případěch konzultujeme s našimi partnery, jak řešit design, abychom takový druh problémů vyřešili.

  Samozřejmě, otázka zní „kdy trampolínové pružiny selžou“. Na tuto otázku není jednoduchá odpověď, ale spolu s našimi partnery uděláme hodně práce v terénu, data analyzujeme a vypracujeme DFMEA (Analýzy vlivu způsobu narušení designu). Výsledky použijeme v rámci vývoje a výzkumu.

  Zapomněli jste předchozí části o vývoji a výzkumu? Čtěte část 3 zde!

  Napsal: Marco Dekker | Vedoucí oddělení vývoje a výzkumu
 2. Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 3

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 3

  Kéž by technologie byla tak jednoduchá!

  Pokud máme zahájit projekt „předpokládané“ životnosti, občas bojujeme se základními, avšak rovněž protikladnými technickými hledisky.

  Například v rámci výpočtu pevnosti chceme vysokou pevnost v tahu, protože Alcomex používá jako kritérium výpočtů maximální zatížení drátů. U některých tvarů pružin je to 50 % pevnosti v tahu. Její zvýšení má důsledky, protože pokud je pevnost v tahu příliš vysoká, vyjde nám, že drát je nepoužitelný (příliš tuhý).  Rovněž dodavatelé materiálu nemají rádi takové požadavky jako je audit procesů. Pokud je tento audit nevyhovující, upravují se předkládané materiály.

  Jak jsme během posledních několika let poznali, pevnost drátu významně ovluvňuje kvalitu konečného výrobku. Materiál, procento uhlíku, stupeň konverze a další procesy mají hlavní vliv na druh použitého drátu.

  Od vysoké kvality k zakázkové výrobě

  V blízké budoucnosti bude Alcomex používat materiál třídy SH, který používají i ostatní výrobci. Alcomex velmi dlouho nepoužívá materiál třídy SH dle EN 10270-1. Nyní pracujeme na možnostech použití materiálů EN 10270-1 TURBO. Jedná se o materiály, které se vyrábějí podle požadavků zákazníka. Proto mají naše tažné, tlačné a torzní pružiny vysokou kvalitu. Rovněž je možné použít speciální zpracování. Pokud hovoříme o zakázkové výrobě, Alcomex převádí požadavky zákazníka do požadavků na specifický drát.

  Nějvětší změna, na které pracujeme, bude kombinace informací získaných ze zkoušek, zkušeností, znalostí postupů namáhání drátu a technických výpočtů odpovídajících normě EN DIN 13906-1 a jejich implementace do vzorce pro výpočet životnosti. Tento vzorec v kombinci s požadavky zákazníka a aplikací údajů do jejich souhrnu může vést k výpočtu „předpokládané“ životnosti.

  Zapomněli jste předchozí text o vývoji a výzkumu? Čtěte část 2 zde!

  Napsal: Marco Dekker | Vedoucí oddělení vývoje a výzkumu
 3. Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 2

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 2

  Od řešení problémů pomocí zkušeností k „podpoře“ partnera 

  Ve spolupráci s našimi stregickými partnery zjišťujeme specifické technické požadavky, které mají naše pružiny splnit včetně jejich životnosti. Pro naše zákazníky se snažíme předcházet neočekávanému přerušení výroby. Proto máme zpracovaný plán údržby.

  Předpokládaná životnost pružin se určuje podle DIN 13906. V případě zakázkové výroby pružin se držíme standardních norem, protože platí i prozvláštní situace a použití. Chemické složení materiálu a odolnost proti korozi hraje důležitou úlohu v případě vysokých teplot nebo agresivního prostředí.  Alcomex má široké znalosti v oblasti povrchové úpravy včetně: zinkování, eloxování, fosfátování a speciálních druhů povrchových úprav.

  Na základě našich mnohaletých praktických zkušeností, znalostí strojírenství a interních zkoušek jsme vyvinuli program, abychom mohli stanovit životnost tažných, tlačných a torzních pružin. Tento program je založen na několika variantách včetně:

  • Použití
  • Zvláštních požadavků zákazníka
  • Provedení pružiny
  • Chemického složení
  • Stupně konverze
  • Houževnatosti drátu
  • Povrchové úpravy
  • Tepelného zpracování

  Zapomněli jste předchozí informace v části vývoja výzkum? Zde přejdete na část 1. nebo pokračujte na část 3.

  Napsal: Marco Dekker | Vedoucí oddělení vývoje a výzkumu

 4. Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 1

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lídrem na trhu Vývoj a výzkum – část 1

  Na začátku nebylo nic…. dobře, nebylo toho mnoho. Když před 25 lety společnost zahájila činnost, měla představu založenou na základech znalostí průmyslových vrat. Měl několik pracovníků, kteří byli zanícenými fanoušky této technologie.

  Praktická řešení a technické know-how

  Výsledkem řešení problémů a záležitostí zákazníků v oblasti pružin a jejich praktického řešení bylo, že Alcomex vyrostl do firmy, která má široké know-how u všech druhů pružin.  Máme programy na tažné, tlačné, torzní a listové pružiny. K těmto normalizovaným pružinám samozřejmě navrhujeme i pružiny vyráběné na zakázku. V našich výrobních závodech rovněž upravujeme návrh podle přání zákazníka.

  Úpravy podle přání zákazníka, interně vyvinutý kalkulační program a speciální materiály spolu s pravidelnými zkouškami činí ze společnosti Alcomex jedinečného partnera zaměřeného na řešení v kombinaci s naším zaujetím pro techniku.

  Chcete vědět více? Přejděte na část 2 vývoje a výzkumu!

  Napsal: Marco Dekker | Vedoucí oddělení výzkumu a vývoje

   

logo alcomex