TORZNÍ PRUŽINY

TORZNÍ PRUŽINY

U torzních pružin musí být známy tyto údaje:

  • Požadovaný točivý moment (= síla x rameno) (M).
  • Průměr drátu (d)Středový průměr pružiny (Dm)
    Počet závitů (nw)
    Délka ramen – měří se od středu osy (A)
    Směr vinutí
  • Úhlová rotace pružiny vyjádřena v stupních (α ).

Konstanta pružiny (c) je moment na stupeň úhlové rotace.

c = M / α

logo alcomex